Szpital Powiatowy w RadomskuSzpital Powiatowy w Radomsku

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE


Sprzęt medyczny: ultrasonograf dla Oddziału Ginekologiczno-Położniczego w Szpitalu Powiatowym w Radomsku


Numer ogłoszenia: 609424-N-2017; data zamieszczenia: 31.10.2017 r.


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.


ZAŁĄCZNIKI:
1.Ogłoszenie o zamówieniu.Pobierz
2.SIWZ + załącznikiPobierz
3.Ogloszenie o zmianie treści ogłoszenia 06.11.2017Pobierz
4.Opdowiedzi na pytania 07.11.2017Pobierz
5.Zmodyfikowany załącznik 1a do SIWZ 07.11.2017Pobierz
6.Zmodyfikowany załącznik 5 do SIWZ 07.11.2017Pobierz
7.Zestawienie ofert 10.11.2017Pobierz
8.Informacja o wyborze 17.11.2017Pobierz

Zmodyfikowano: 17.11.2017
Szpital Powiatowy w RadomskuSzpital Powiatowy w Radomsku
Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone © 2010 Szpital Powiatowy w Radomsku.