Szpital Powiatowy w RadomskuSzpital Powiatowy w Radomsku

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE


Radomsko: Dostawa odczynników laboratoryjnych do diagnostyki mikrobiologii do Szpitala Powiatowego w Radomsku.


Numer ogłoszenia: 291550 - 2015; data zamieszczenia: 30.10.2015r.


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.


ZAŁĄCZNIKI:
1.Ogłoszenie o zamówieniu.Pobierz
2.SIWZ wraz z załącznikamiPobierz
3.Odpowiedzi na pytania 03.11.2015Pobierz
4. Odpowiedzi na pytania cz.2. 04.11.2015Pobierz
5.Zmodyfikowane załączniki do SIWZ 04.11.2015Pobierz
6.Informacja o zmianie treści ogłoszenia 04.11.2015Pobierz
7.Informacja o wynikach postępowania 12.11.2015Pobierz

Zmodyfikowano: 12.11.2015 13:20
Szpital Powiatowy w RadomskuSzpital Powiatowy w Radomsku
Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone © 2010 Szpital Powiatowy w Radomsku.