Szpital Powiatowy w RadomskuSzpital Powiatowy w Radomsku

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE


Dostawa odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą aparatury


Numer ogłoszenia: 2015/S 145-267464; data zamieszczenia: 30.07.2015 r.


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.


ZAŁĄCZNIKI:
1.Ogłoszenie o zamówieniu.Pobierz
2.SIWZ wraz z załącznikamiPobierz
3.Odpowiedzi na pytania 21.08.2015Pobierz
4.SIWZ oraz załączniki - po modyfikacji 21.08.2015Pobierz
5.Informacja o wynikach przetargu 15.09.2015Pobierz

Zmodyfikowano 15.09.2015 10:00
Szpital Powiatowy w RadomskuSzpital Powiatowy w Radomsku
Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone © 2010 Szpital Powiatowy w Radomsku.