Szpital Powiatowy w RadomskuSzpital Powiatowy w Radomsku

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE


Dostawa produktów leczniczych i wyrobów medycznych dla chemioterapii ( procedura powtórzona)

Numer ogłoszenia: 354806 - 2015; data zamieszczenia: 29.12.2015r.


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.


ZAŁĄCZNIKI:
1.Ogłoszenie o zamówieniu.Pobierz
2.SIWZ wraz z załącznikamiPobierz
3.Odpowiedzi na pytaniaPobierz
4.Informacja o wynikach przetarguPobierz

Zmodyfikowano: 12.01.2016 08:12
Szpital Powiatowy w RadomskuSzpital Powiatowy w Radomsku
Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone © 2010 Szpital Powiatowy w Radomsku.