Szpital Powiatowy w RadomskuSzpital Powiatowy w Radomsku

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE


Dostawa produktów leczniczych w tym produktów leczniczych do chemioterapii oraz wyrobów medycznych do chemioterapii dla Szpitala Powiatowego w Radomsku / procedura powtórzona/

333231 - 2016; data zamieszczenia: 28.10.2016r.


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.


ZAŁĄCZNIKI:
1.Ogłoszenie o zamówieniu.Pobierz
2.SIWZ wraz z załącznikamiPobierz
3.Odpowiedzi na pytania 02.11.2016Pobierz
4.Odpowiedzi na pytania, cz.2. 03.11.2016Pobierz
5.Zestawienie ofert. 07.11.2016Pobierz
6.Wybór ofert. 17.11.2016Pobierz

Zmodyfikowano: 17.11.2016
Szpital Powiatowy w RadomskuSzpital Powiatowy w Radomsku
Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone © 2010 Szpital Powiatowy w Radomsku.