Szpital Powiatowy w RadomskuSzpital Powiatowy w Radomsku

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE


Odbiór i utylizacja odpadów medycznych w Szpitalu Powiatowym w Radomsku


Numer ogłoszenia: 244529 - 2014;; data zamieszczenia: 25.11.2014 r.


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.


ZAŁĄCZNIKI:
1.Ogłoszenie o zamówieniu.Pobierz
2.SIWZ wraz z załącznikamiPobierz
3.Odpowiedzi na pytania28.11.2014 Pobierz
4.Zmodyfikowany załącznik 2. do SIWZ28.11.2014 Pobierz
5.Zmodyfikowany załącznik 5. do SIWZ 28.11.2014Pobierz
5.Informacja o wynikach postępowaniaPobierz

Zmodyfikowano: 03.12.2014 14:10
Szpital Powiatowy w RadomskuSzpital Powiatowy w Radomsku
Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone © 2010 Szpital Powiatowy w Radomsku.