Szpital Powiatowy w RadomskuSzpital Powiatowy w Radomsku

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE


Usługa serwisu technicznego sprzętu i aparatury medycznej


Numer ogłoszenia: 67974 - 2016; data zamiesz.: 24.03.2016 r.


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.


ZAŁĄCZNIKI:
1.Ogłoszenie o zamówieniu.Pobierz
2.SIWZ wraz załącznikamiPobierz
3.Ogłoszenie o zmianie terminu składania ofertPobierz
4.Odpowiedzi na pytania 30.03.2016Pobierz
5.Informacja o wynikach postępowania 15.04.2016Pobierz

Szpital Powiatowy w RadomskuSzpital Powiatowy w Radomsku
Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone © 2010 Szpital Powiatowy w Radomsku.