Szpital Powiatowy w RadomskuSzpital Powiatowy w Radomsku

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE


Dostawa środków kontrastowych


Numer ogłoszenia: 30547 - 2016; data zamiesz.: 24.03.2016 r.


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.


ZAŁĄCZNIKI:
1.Ogłoszenie o zamówieniu.Pobierz
2.SIWZ wraz załącznikamiPobierz
3.Odpowiedzi na pytania 01.04.2016Pobierz
4.Informacja o wynikach postępowania 21.04.2016Pobierz

Szpital Powiatowy w RadomskuSzpital Powiatowy w Radomsku
Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone © 2010 Szpital Powiatowy w Radomsku.