Szpital Powiatowy w RadomskuSzpital Powiatowy w Radomsku

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE


Dostawa Materiałów Opatrunkowych i Wyrobów Medycznych (procedura powtórzona)


Numer ogłoszenia: 122246 - 2015; data zamieszczenia: 22.05.2015 r.


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.


ZAŁĄCZNIKI:
1.Ogłoszenie o zamówieniu.Pobierz
2.SIWZ wraz z załącznikamiPobierz
3.Odpowiedzi na pytaniaPobierz
4.Informacja o wynikach postępowaniaPobierz

Zmodyfikowano: 09.06.2015 14:30
Szpital Powiatowy w RadomskuSzpital Powiatowy w Radomsku
Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone © 2010 Szpital Powiatowy w Radomsku.