Szpital Powiatowy w RadomskuSzpital Powiatowy w Radomsku

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE


Dostawa ambulansu typu B lub C - II procedura

328707 - 2016; data zamieszczenia: 21.10.2016r.


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.


ZAŁĄCZNIKI:
1.Ogłoszenie o zamówieniu.Pobierz
2.SIWZ wraz z załącznikamiPobierz
3.Odpowiedzi na pytania 25.10.2016Pobierz
4.Odpowiedzi na pytania, cz.2. 25.10.2016Pobierz
5.Zbiorcze zestawienie ofert28.10.2016Pobierz
6.Informacja o wynikach 03.11.2016Pobierz

Zmodyfikowano: 03.10.2016
Szpital Powiatowy w RadomskuSzpital Powiatowy w Radomsku
Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone © 2010 Szpital Powiatowy w Radomsku.