Szpital Powiatowy w RadomskuSzpital Powiatowy w Radomsku

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE


Dostawa produktów leczniczych, tym produktów leczniczych do chemioterapii
Przedmiot zamówienia jest podzielony na pięćdziesiąt pięć grup asortymentowych, zwanych dalej pakietami, z których każdy stanowi samodzielną część zamówienia.
Opisy, nazwy i ilości zamawianego asortymentu opisane został w poszczególnych pakietach i są załącznikiem nr 1 do niniejszego SIWZ.


Nr: 2016/S 138-250370; data zamieszczenia: 20.07.2016r.


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.


ZAŁĄCZNIKI:
1.Ogłoszenie o zamówieniu.Pobierz
2.SIWZ wraz załącznikamiPobierz
3.Odpowiedzi na pytania 04.08.2016Pobierz
4.Odpowiedzi na pytania, cz.2. 08.08.2016Pobierz
5.Zmodyfikowany załącznik nr 5 do SIWZ 08.08.2016Pobierz
6.Odpowiedzi na pytania cz.3. 11.08.2016Pobierz
7.Zmodyfikowany załącznik nr 1 do SIWZ 11.08.2016Pobierz
8.Odpowiedzi na pytania cz.4 17.08.2016Pobierz
9.Zmodyfikowany załącznik nr 5 /druga modyfikacja/17.08.2016Pobierz
10.Informacja o wynikach przetargu/22.09.2016Pobierz
11.Informacja o unieważnieniu i ponownym wyborze/30.09.2016Pobierz

Zmodyfikowano: 30.09.2016
Szpital Powiatowy w RadomskuSzpital Powiatowy w Radomsku
Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone © 2010 Szpital Powiatowy w Radomsku.