Szpital Powiatowy w RadomskuSzpital Powiatowy w Radomsku

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE


Dostawa produktów leczniczych


Numer ogłoszenia: 2018/S 077-172789; data zamieszczenia: 20.04.2018 r.


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.


ZAŁĄCZNIKI:
1.Ogłoszenie o zamówieniu.Pobierz
2.SIWZPobierz
3.Odpowiedzi na pytania 08.05.2018Pobierz
4.Zał. nr 5 do SIWZ - zmodyfikowany 08.05.2018Pobierz
5.Zbiorcze zestawienie ofert 22.05.2018Pobierz
6.Zbiorcze zestawienie ofert - korekta 24.05.2018Pobierz
7.Informacja o wynikach 12.06.2018Pobierz

Zmodyfikowano 12.06.2018
Szpital Powiatowy w RadomskuSzpital Powiatowy w Radomsku
Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone © 2010 Szpital Powiatowy w Radomsku.