Szpital Powiatowy w RadomskuSzpital Powiatowy w Radomsku

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE


Kompleksowa usługa prania


Numer ogłoszenia:55940 - 2014; data zamieszczenia: 18.02.2014 r


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.


ZAŁĄCZNIKI:
1.OgłoszeniePobierz
2.Siwz wraz załącznikamiPobierz

OGŁOSZENIA I INFORMACJE:
1.Informacja o zmianie terminu składania ofertPobierz
2.Odpowiedzi na pytaniaPobierz
3.SIWZ zmodyfikowany 24.02.2014Pobierz
4.Załącznik 1. do SIWZ - zmodyfikowany 24.02.2014Pobierz
5.Zawiadomienie o wynikach postępowania 07.03.2014Pobierz

Zmodyfikowano: 07.03.2014 14:40
Szpital Powiatowy w RadomskuSzpital Powiatowy w Radomsku
Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone © 2010 Szpital Powiatowy w Radomsku.