Szpital Powiatowy w RadomskuSzpital Powiatowy w Radomsku

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE


Dostawa odczynników i sprzętu laboratoryjnego dla Pracowni Mikrobiologii


Numer ogłoszenia: 507011-N-2018; data zamieszczenia: 18.01.2018 r.


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.


ZAŁĄCZNIKI:
1.Ogłoszenie o zamówieniu.Pobierz
2.SIWZPobierz
3.Pytania i odpowiedzi 22.01.2018Pobierz
4.SIWZ - zmodyfikowany 22.01.2018Pobierz
5.Zmiana terminu otwarcia 24.01.2018Pobierz
6.Pytania i odp. cz. 2 26.01.2018Pobierz
7.Mod. zał. 26.01.2018Pobierz
8.Zestawienie ofert 31.01.2018Pobierz
9.Informacja o wyniku przetargu 07.02.2018Pobierz

Zmodyfikowano: 07.02.2018
Szpital Powiatowy w RadomskuSzpital Powiatowy w Radomsku
Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone © 2010 Szpital Powiatowy w Radomsku.