Szpital Powiatowy w RadomskuSzpital Powiatowy w Radomsku

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE


Dostawa odczynników do diagnostyki mikrobiologii.

345343 - 2016; data zamieszczenia: 17.11.2016r.


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.


ZAŁĄCZNIKI:
1.Ogłoszenie o zamówieniu.Pobierz
2.SIWZ wraz z załącznikamiPobierz
3.Ogłoszenie o zmianie terminu składania ofertPobierz
4.Odpowiedzi na pytaniaPobierz
5.Modyfikacja siwzPobierz
6.Modyfikacja zał. nr 1Pobierz
7.Zestawienie ofertPobierz
8.Informacja o wynikachPobierz

Zmodyfikowano: 08.12.2016
Szpital Powiatowy w RadomskuSzpital Powiatowy w Radomsku
Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone © 2010 Szpital Powiatowy w Radomsku.