Szpital Powiatowy w RadomskuSzpital Powiatowy w Radomsku

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE


Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu i aparatury medycznej dla Pracowni Elektrofizjologii, Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Bloku Operacyjnego w Szpitalu Powiatowym w Radomsku - procedura powtórzona w zakresie pakietu nr 3 i 12


Numer sprawy: 345 /2018; data zamieszczenia: 17.09.2018 r.


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.


ZAŁĄCZNIKI:
1.Ogłoszenie o zamówieniu.Pobierz
2.SIWZ wraz z załącznikamiPobierz
3.Zmodyfikowane załączniki 21.09.2018Pobierz
4.Pytania i odpowiedzi 21.09.2018Pobierz
5.II - Pytania i odpowiedzi 25.09.2018Pobierz
6.Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 25.09.2018Pobierz
7.Zestawienie ofert 28.09.2018Pobierz
8.Informacja o unieważnieniu postępowania w zakresie pakietu (12) 2Pobierz
9.Informacja o wyniku postępowania w zakresie pakietu nr 3 05.10.2018Pobierz
10.Pełnomocnictwa do postępowaniaPobierz

Zmodyfikowano: 05.10.2018
Szpital Powiatowy w RadomskuSzpital Powiatowy w Radomsku
Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone © 2010 Szpital Powiatowy w Radomsku.