Szpital Powiatowy w RadomskuSzpital Powiatowy w Radomsku

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE


Dostawa odczynników do badań z zakresu serologii transfuzjologicznej metodą manualną dla Pracowni Serologii Transfuzjologicznej w Szpitalu Powiatowym w Radomsku


Numer ogłoszenia: 510707-N-2017; data zamieszczenia: 17.05.2017 r.


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.


ZAŁĄCZNIKI:
1.Ogłoszenie o zamówieniu.Pobierz
2.SIWZ wraz z załącznikami Pobierz
3.Odpowiedzi na pytania Pobierz
4.Zmodyfikowany Załącznik nr 5 do SIWZ22.05.2017Pobierz
5.Zestawienie ofert25.05.2017Pobierz
6.Informacja o wyborze31.05.2017Pobierz

Zmodyfikowano: 31.05.2017
Szpital Powiatowy w RadomskuSzpital Powiatowy w Radomsku
Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone © 2010 Szpital Powiatowy w Radomsku.