Szpital Powiatowy w RadomskuSzpital Powiatowy w Radomsku

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE


Dostawa wyrobów ortopedycznych


Numer ogłoszenia: 60246 - 2016;; data zamieszczenia: 17.03.2016 r.


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.


ZAŁĄCZNIKI:
1.Ogłoszenie o zamówieniu.Pobierz
2.SIWZPobierz
3.Odpowiedzi na pytania 22.03.2016Pobierz
4.Odpowiedzi na pytania, cz.2. 22.03.2016Pobierz
5.Informacja o wynikach postępowania 31.03.2016Pobierz

Zmnodyfikowano: 31.03.2016
Szpital Powiatowy w RadomskuSzpital Powiatowy w Radomsku
Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone © 2010 Szpital Powiatowy w Radomsku.