Szpital Powiatowy w RadomskuSzpital Powiatowy w Radomsku

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE


Dostawa sprzętu i aparatury medycznej dla Pracowni Elektrofizjologii,oraz OAiIT i Bloku Operacyjnego w Szpitalu Powiatowym w Radomsku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 dla projektu: „Nowy sprzęt medyczny to lepsza jakość i kompleksowość świadczonych usług w Szpitalu Powiatowym w Radomsku”


Numer sprawy: 345 / 2018; data zamieszczenia: 16.06.2018 r.


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.


ZAŁĄCZNIKI:
1.Ogłoszenie o zamówieniu.Pobierz
2.SIWZ wraz z załącznikamiPobierz
3.Odpowiedzi na pytania 28.06.2018Pobierz
4.Odpowiedzi na pytania, cz.2. 12.07.2018Pobierz
5.Zestawienie ofert 25.07.2018Pobierz
6.Informacja o wynikach przetargu 21.08.2018Pobierz

Zmodyfikowano: 21.08.2018
Szpital Powiatowy w RadomskuSzpital Powiatowy w Radomsku
Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone © 2010 Szpital Powiatowy w Radomsku.