Szpital Powiatowy w RadomskuSzpital Powiatowy w Radomsku

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE


Kompleksowe ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenia pojazdów dla Szpitala Powiatowego w Radomsku


Numer ogłoszenia: 106219 - 2014; data zamieszczenia: 16.05.2014 r.


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.


ZAŁĄCZNIKI:
1.Ogłoszenie o zamówieniu.Pobierz
2.SIWZ wraz z załącznikamiPobierz
3.ogłoszenie o zmianie treści ogłoszenia Pobierz
4.Odpowiedzi na pytania 23.05.2014 Pobierz
5.Informacja o wynikach przetarguPobierz

Zmodyfikowano: 29.05.2014 14:20
Szpital Powiatowy w RadomskuSzpital Powiatowy w Radomsku
Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone © 2010 Szpital Powiatowy w Radomsku.