Szpital Powiatowy w RadomskuSzpital Powiatowy w Radomsku

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE


Dostawa produktów leczniczych ( procedura powtórzona)


Numer ogłoszenia: 342660 - 2014; data zamieszczenia: 15.10.2014r.


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.


ZAŁĄCZNIKI:
1.Ogłoszenie o zamówieniu.Pobierz
2.SIWZ wraz z załącznikamiPobierz
3.Informacja o unieważnieniu postępowaniaPobierz

Zmodyfikowano: 27.10.2014 12:00
Szpital Powiatowy w RadomskuSzpital Powiatowy w Radomsku
Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone © 2010 Szpital Powiatowy w Radomsku.