Szpital Powiatowy w RadomskuSzpital Powiatowy w Radomsku

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE


Dostawa endoprotez kolanowych - cementowych

308630 - 2016; data zamieszczenia: 15.09.2016r.


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.


ZAŁĄCZNIKI:
1.Ogłoszenie o zamówieniu.Pobierz
2.SIWZ wraz załącznikamiPobierz
3.Odpowiedzi na pytaniaPobierz
4.Zestawienie ofertPobierz
5.WynikiPobierz

Zmodyfikowano: 27.09.2016
Szpital Powiatowy w RadomskuSzpital Powiatowy w Radomsku
Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone © 2010 Szpital Powiatowy w Radomsku.