Szpital Powiatowy w RadomskuSzpital Powiatowy w Radomsku

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE


Dostawa Materiałów Opatrunkowych i Wyrobów Medycznych


Numer ogłoszenia: 51987 - 2015; data zamieszczenia: 14.04.2015 r.


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.


ZAŁĄCZNIKI:
1.Ogłoszenie o zamówieniu.Pobierz
2.SIWZ wraz z załącznikamiPobierz
3.Odpowiedzi na pytania 17.04.2015Pobierz
4.Ogłoszenie o zmianie treści ogłoszenia 20.04.2015Pobierz
3.Odpowiedzi na pytania, cz.2. 20.04.2015Pobierz
4.Informacja o wynikach przetarguPobierz

Zmodyfikowano: 14.05.2015 13:50
Szpital Powiatowy w RadomskuSzpital Powiatowy w Radomsku
Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone © 2010 Szpital Powiatowy w Radomsku.