Szpital Powiatowy w RadomskuSzpital Powiatowy w Radomsku

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE


Dostawa środków dezynfekcyjnych II procedura


Numer ogłoszenia:13922 - 2014; data zamieszczenia: 14.01.2014 r


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.


ZAŁĄCZNIKI:
1.OgłoszeniePobierz
2.Siwz wraz załącznikamiPobierz

OGŁOSZENIA I INFORMACJE:
1.Pytania i odpowiedziPobierz
2.Ogłoszenie o zmianie terminu otwarcia ofert 20.01.2014Pobierz
3.Pytania i odpowiedzi, cz.2.17.01.2014Pobierz
4.Pytania i odpowiedzi, cz. 3.20.01.2014Pobierz
5.Informacja o wynikachPobierz

Zmodyfikowano: 03.02.2014 08:20
Szpital Powiatowy w RadomskuSzpital Powiatowy w Radomsku
Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone © 2010 Szpital Powiatowy w Radomsku.