Szpital Powiatowy w RadomskuSzpital Powiatowy w Radomsku

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE


Dostawa aparatury i sprzętu medycznego dla Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej i Pracowni Endoskopii w Szpitalu Powiatowym w Radomsku


Numer ogłoszenia: 271370 - 2015; data zamieszczenia: 13.10.2015r.


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.


ZAŁĄCZNIKI:
1.Ogłoszenie o zamówieniu.Pobierz
2.SIWZ wraz z załącznikamiPobierz
3.Informacja o modyfikacji SIWZ 14.10.2015Pobierz
4.Zmodyfikowany SIWZ 14.10.2015Pobierz
5.Zmodyfikowany zał. 1. 14.10.2015Pobierz
6.Pytania i odp. 20.10.2015Pobierz
7.Zmod. proj. um. 20.10.2015Pobierz
8.Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 20.10.2015Pobierz
9.Modyfikacja SIWZ 20.10.2015Pobierz
10.Zmod. zał. 4 20.10.2015Pobierz
11.Informacja o wyborze 28.10.2015Pobierz

Zmodyfikowano: 28.10.2015
Szpital Powiatowy w RadomskuSzpital Powiatowy w Radomsku
Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone © 2010 Szpital Powiatowy w Radomsku.