Szpital Powiatowy w RadomskuSzpital Powiatowy w Radomsku

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE


Dostawa produktów leczniczych


Numer ogłoszenia: 506394-N-2017; data zamieszczenia: 12.05.2017 r.


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.


ZAŁĄCZNIKI:
1.Ogłoszenie o zamówieniu.Pobierz
2.SIWZ wraz z załącznikami Pobierz
3.Ogłoszennie o zmianie treści ogłoszenia 17.05.2017 Pobierz
4.Odpowiedzi na pytania 17.05.2017 Pobierz
5.Zmodyfikowany załącznik nr 5 do SIWZ 17.05.2017 Pobierz
6.Zestawienie ofert 22.05.2017 Pobierz
7.Informacja o wynikach przetargu 01.06.2017 Pobierz

Zmodyfikowano: 01.06.2017
Szpital Powiatowy w RadomskuSzpital Powiatowy w Radomsku
Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone © 2010 Szpital Powiatowy w Radomsku.