Szpital Powiatowy w RadomskuSzpital Powiatowy w Radomsku

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE


Dostawa systemu aspiracyjno - próżniowego do pobierania krwi


Numer ogłoszenia: 506771-N-2017; data zamieszczenia: 12.05.2017 r.


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.


ZAŁĄCZNIKI:
1.Ogłoszenie o zamówieniu.Pobierz
2.SIWZ wraz z załącznikami Pobierz
3.Odpowiedzi na pytania 15.05.2017 Pobierz
4.Zmodyfikowany załącznik nr 1 15.05.2017 Pobierz
5.Zmodyfikowany załącznik nr 5 15.05.2017 Pobierz
6.Odpowiedzi na pytania cz.2. 16.05.2017 Pobierz
7.Zmodyfikowany załącznik nr 1. 16.05.2017 Pobierz
8.Zestawienie ofert 19.05.2017 Pobierz
9.Informacja o wynikach przetargu 23.05.2017 Pobierz

Zmodyfikowano: 23.05.2017
Szpital Powiatowy w RadomskuSzpital Powiatowy w Radomsku
Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone © 2010 Szpital Powiatowy w Radomsku.