Szpital Powiatowy w RadomskuSzpital Powiatowy w Radomsku

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE


Obsługa, eksploatacyjna, modernizacja i konserwacja systemów i instalacji technicznych z utrzymaniem ich sprawności oraz obsługa stacji TRAFO w Szpitalu Powiatowym w Radomsku
/II procedura powtórzona/


Numer ogłoszenia: 600608-N-2017; data zamieszczenia: 11.10.2017 r.


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.


ZAŁĄCZNIKI:
1.Ogłoszenie o zamówieniu.Pobierz
2.SIWZ i załącznikiPobierz
3.Wizja lokalnaPobierz
4.Ogłoszenie o zmianie treści ogłoszenia 17.10.2017Pobierz
5.Pytania i odpowiedzi 18.10.2017Pobierz
6.Wizja lokalna - prot. 18.10.2017Pobierz
7.SIWZ - mod. 18.10.2017Pobierz
8.Modyfikacja zał. 5 18.10.2017Pobierz
9.Modyfikacja zał. 7 18.10.2017Pobierz
10.Ogloszenie o zmianie treści ogłoszenia II18.10.2017Pobierz
11.odpowiedzi na pytania19.10.2017Pobierz
12.Zmodyfikowany załącznik nr 1 do SIWZ19.10.2017Pobierz
13.SIWZ - zmodyfikowany II20.10.2017Pobierz
14.Zestawienie ofert25.10.2017Pobierz
15.Zawiadomienie o unieważnieniu postępowaniaPobierz

Zmodyfikowano: 15.11.2017
Szpital Powiatowy w RadomskuSzpital Powiatowy w Radomsku
Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone © 2010 Szpital Powiatowy w Radomsku.