Szpital Powiatowy w RadomskuSzpital Powiatowy w Radomsku

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE


Radomsko: Dostawa produktów leczniczych ( II procedura powtórzona)

Numer ogłoszenia: 303184 - 2015; data zamieszczenia: 30.10.2015r.


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.


ZAŁĄCZNIKI:
1.Ogłoszenie o zamówieniu.Pobierz
2.SIWZ wraz z załącznikamiPobierz
3.Odpowiedzi na pytaniaPobierz
4.Informacja o wyborzePobierz

Zmodyfikowano: 24.11.2015 13:12
Szpital Powiatowy w RadomskuSzpital Powiatowy w Radomsku
Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone © 2010 Szpital Powiatowy w Radomsku.