Szpital Powiatowy w RadomskuSzpital Powiatowy w Radomsku

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE


Obsługa, eksploatacyjna, modernizacja i konserwacja systemów i instalacji technicznych z utrzymaniem ich sprawności oraz obsługa stacji TRAFO w Szpitalu Powiatowym w Radomsku/


Numer ogłoszenia: 567741-N-2017; data zamieszczenia: 10.08.2017 r.


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.


ZAŁĄCZNIKI:
1.Ogłoszenie o zamówieniu.Pobierz
2.SIWZPobierz
3.ZałącznikiPobierz
4.Zestawienie ofert 18.08.2017Pobierz
5.Informacja o wynikach konkursu 30.08.2017Pobierz

Zmodyfikowano: 30.08.2017
Szpital Powiatowy w RadomskuSzpital Powiatowy w Radomsku
Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone © 2010 Szpital Powiatowy w Radomsku.