Szpital Powiatowy w RadomskuSzpital Powiatowy w Radomsku

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE


Kompleksowa usługa prania - II procedura


Numer ogłoszenia:79242 - 2014; data zamieszczenia: 10.03.2014 r


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.


ZAŁĄCZNIKI:
1.OgłoszeniePobierz
2.Siwz wraz załącznikamiPobierz
3.Zał. nr 7,8,9 do SIWZPobierz

OGŁOSZENIA I INFORMACJE:
1.Zawiadomienie o wynikach postępowaniaPobierz

Zmodyfikowano: 20.03.2014 13:25
Szpital Powiatowy w RadomskuSzpital Powiatowy w Radomsku
Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone © 2010 Szpital Powiatowy w Radomsku.