Szpital Powiatowy w RadomskuSzpital Powiatowy w Radomsku

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE


Pożyczka odnawialna z limitem w wysokości 4.000.000,00 zł na bieżącą działalność Zamawiającego


Numer sprawy: 448/2018; data zamieszczenia: 08.08.2018 r.


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.


ZAŁĄCZNIKI:
1.Ogłoszenie o zamówieniu.Pobierz
2.SIWZ wraz z załącznikamiPobierz
3.Pytania i odpowiedziPobierz
4.SIWZ - zmodyfikowanePobierz
5.ZałącznikiPobierz
6.Zestawienie ofertPobierz
7.Informacja o wynikach przetargu 30.08.2018Pobierz

Zmodyfikowano: 30.08.2018
Szpital Powiatowy w RadomskuSzpital Powiatowy w Radomsku
Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone © 2010 Szpital Powiatowy w Radomsku.