Szpital Powiatowy w RadomskuSzpital Powiatowy w Radomsku

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE


Dostawa odczynników laboratoryjnych do mikrobiologii do Szpitala Powiatowego w Radomsku - Procedura powtórzona


Numer ogłoszenia: 3127 - 2014; data zamieszczenia: 07.01.2014


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.


ZAŁĄCZNIKI:
1.Ogłoszenie o zamówieniu.Pobierz
2.SIWZ wraz z załącznikamiPobierz

PYTANIA, ODPOWIEDZI I INFORMACJE:
1.Pytania i odpowiedziPobierz
2.Pytania i odpowiedzi, cz. 2.Pobierz
3.Wybór oferty.Pobierz

zmodyfikowano: 17.01.2014 11:12
Szpital Powiatowy w RadomskuSzpital Powiatowy w Radomsku
Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone © 2010 Szpital Powiatowy w Radomsku.