Szpital Powiatowy w RadomskuSzpital Powiatowy w Radomsku

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE


DOSTAWA WYROBÓW ORTOPEDYCZNYCH


Numer ogłoszenia: 540970-N-2018; data zamieszczenia: 06.04.2018 r.


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.


ZAŁĄCZNIKI:
1.Ogłoszenie o zamówieniu.Pobierz
2.SIWZ wraz z załącznikamiPobierz
3.Odpowiedzi na pytania 11.04.2018Pobierz
4.Odpowiedzi na pytania 11.04.2018Pobierz
5.Zbiorcze zestawienie ofert 16.04.2018Pobierz
6.Informacja o wynikach 18.04.2018Pobierz

Zmodyfikowano: 18.04.2018
Szpital Powiatowy w RadomskuSzpital Powiatowy w Radomsku
Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone © 2010 Szpital Powiatowy w Radomsku.