Szpital Powiatowy w RadomskuSzpital Powiatowy w Radomsku

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE


Obsługa, eksploatacja, modernizacja i konserwacja systemów i instalacji technicznych z utrzymaniem ich sprawności, w Szpitalu Powiatowym w Radomsku / III procedura powtórzona/


Numer ogłoszenia: 625751; data zamieszczenia: 05.12.2017 r.


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.


ZAŁĄCZNIKI:
1.Ogłoszenie o zamówieniu.Pobierz
2.SIWZ wraz z załącznikamiPobierz
3.Zestawienie ofertPobierz
4.Informacja o wyborzePobierz

Opublikowano:05.12.2017
Szpital Powiatowy w RadomskuSzpital Powiatowy w Radomsku
Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone © 2010 Szpital Powiatowy w Radomsku.