Szpital Powiatowy w RadomskuSzpital Powiatowy w Radomsku

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE


Dostawa odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawa aparatury.

304995 - 2016; data zamieszczenia: 05.09.2016r.


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.


ZAŁĄCZNIKI:
1.Ogłoszenie o zamówieniu.Pobierz
2.SIWZ wraz załącznikamiPobierz
3.Informacja o zmianie treści ogłoszenia 09.09.2016Pobierz
4.Odpowiedzi na pytania 09.09.2016Pobierz
5.Modyfikacja ogłoszenia 09.09.2016Pobierz
6.Zmodyfikowane załączeniki nr 1 oraz 5 do SIWZ 09.09.2016Pobierz
7.Odpowiedzi na pytania 12.09.2016Pobierz
8.Zbiorcze zestawienie ofert 15.09.2016Pobierz
9.Wybór oferty 26.09.2016Pobierz

Zmodyfikowano: 26.09.2016
Szpital Powiatowy w RadomskuSzpital Powiatowy w Radomsku
Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone © 2010 Szpital Powiatowy w Radomsku.