Szpital Powiatowy w RadomskuSzpital Powiatowy w Radomsku

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE


Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku


Numer ogłoszenia: 135096 - 2015; data zamieszczenia: 05.06.2015 r.


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.


ZAŁĄCZNIKI:
1.Ogłoszenie o zamówieniu.Pobierz
2.SIWZ wraz z załącznikamiPobierz
3.Odpowiedzi na pytaniaPobierz
4.Informacja o wynikach przetarguPobierz
5.Informacja o unieważnieniu wyboru wykonwcy i ponownej ocenie ofert wraz wyborem najkorzystniejszej ofertyPobierz

Zmodyfikowano 10.07.2015 14:00
Szpital Powiatowy w RadomskuSzpital Powiatowy w Radomsku
Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone © 2010 Szpital Powiatowy w Radomsku.