Szpital Powiatowy w RadomskuSzpital Powiatowy w Radomsku

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE


Usługa serwisu technicznego sprzętu i aparatury medycznej Szpitala Powiatowego w Radomsku - procedura powtórzona


Numer ogłoszenia: 149900 - 2014; data zamieszczenia: 05.05.2014 r.


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.


ZAŁĄCZNIKI:
1.Ogłoszenie o zamówieniu.Pobierz
2.SIWZ wraz z załącznikamiPobierz
3.Zmodyfikowany załącznik nr 1 Pobierz
4.Ogłoszenie o zmianie treści ogłoszenia 08.05.2014 Pobierz
5.SIWZ - zmodyfikowany 08.05.2013Pobierz
6.Zmodyfikowany zał. 7. 08.05.2014Pobierz
7.Ogłoszenie o zmianie treści ogłoszenia II12.05.2014Pobierz
8.Odp. na pytania 13.05.2014Pobierz
8.Zał. 1 oraz zał 5a - zmodyfikowane 13.05.2014Pobierz
9.Informacja o wynikach przetargu Pobierz

Zmodyfikowano: 06.06.2014 12:40
Szpital Powiatowy w RadomskuSzpital Powiatowy w Radomsku
Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone © 2010 Szpital Powiatowy w Radomsku.