Szpital Powiatowy w RadomskuSzpital Powiatowy w Radomsku

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE


Dostawa wyrobów ortopedycznych dla Szpitala Powiatowego w Radomsku.


Numer ogłoszenia: 48190 - 2015;; data zamieszczenia: 05.03.2015 r.


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.


ZAŁĄCZNIKI:
1.Ogłoszenie o zamówieniu.Pobierz
2.SIWZ wraz z załącznikamiPobierz
3.Informacja o zmianie treści ogłoszeniePobierz
4.OdpowiedziPobierz
5.Wybór ofertyPobierz

Zmodyfikowano: 23.03.2015 15:40
Szpital Powiatowy w RadomskuSzpital Powiatowy w Radomsku
Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone © 2010 Szpital Powiatowy w Radomsku.