Szpital Powiatowy w RadomskuSzpital Powiatowy w Radomsku

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE


Dostawa produktów leczniczych i wyrobów medycznych dla chemioterapii


Nr sprawy: 340/2015; data zamieszczenia: 04.11.2015r.


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.


ZAŁĄCZNIKI:
1.Ogłoszenie o zamówieniu.Pobierz
2.SIWZ wraz załącznikamiPobierz
3.Odp. na pytaniaPobierz
4.Zał. nr 5Pobierz
5.Informacja o wynikach przetarguPobierz

Zmodyfikowano: 17.12.2015 12:55
Szpital Powiatowy w RadomskuSzpital Powiatowy w Radomsku
Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone © 2010 Szpital Powiatowy w Radomsku.