Szpital Powiatowy w RadomskuSzpital Powiatowy w Radomsku

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE


Dostawa środków do dezynfekcji


Numer ogłoszenia: 596541-N-2017; data zamieszczenia: 04.10.2017 r.


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.


ZAŁĄCZNIKI:
1.Ogłoszenie o zamówieniu.Pobierz
2.SIWZ wraz z załącznikamiPobierz
3.Zmiana terminu otwarcia ofertPobierz
4.Pytania i odpowiedziPobierz
5.Mod zał 1 pak. 14Pobierz
6.Mod zał 1 pak. 16Pobierz
7.Pytania i odpowiedzi 2Pobierz
8.Zestawienie ofertPobierz
9.Wezwanie do złożenia oferty dodatkowejPobierz
10.Wezwanie - załącznik dodatkowyPobierz
11.Zał 1 - dodatkowy - pakiet 16Pobierz
12Zestawienie ofert26.10.2017Pobierz
13Informacja o wynikach postępowania03.11.2017Pobierz
14Informacja o zmianie Wykonawcy - Pakiet nr 9 24.11.2017Pobierz

Zmodyfikowano:24.11.2017
Szpital Powiatowy w RadomskuSzpital Powiatowy w Radomsku
Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone © 2010 Szpital Powiatowy w Radomsku.