Szpital Powiatowy w RadomskuSzpital Powiatowy w Radomsku

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE


Dostawa wyrobów ortopedycznych


Numer ogłoszenia: 223014 - 2014;; data zamieszczenia: 03.07.2014 r.


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.


ZAŁĄCZNIKI:
1.Ogłoszenie o zamówieniu.Pobierz
2.SIWZ wraz z załącznikamiPobierz
3.Ogłoszenie o zmianie treści ogłoszenia09.07.2014 Pobierz
3.Ogłoszenie o zmianie treści ogłoszenia11.07.2014 Pobierz
4.SIWZ - zmodyfikowany 14.07.2013Pobierz
5.Odpowiedzi na pytania 14.07.2014 Pobierz
6.ProspektPobierz
7.Informacja o wynikach przetargu25.07.2014Pobierz

Zmodyfikowano: 25.07.2014 13:50
Szpital Powiatowy w RadomskuSzpital Powiatowy w Radomsku
Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone © 2010 Szpital Powiatowy w Radomsku.