Szpital Powiatowy w RadomskuSzpital Powiatowy w Radomsku

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE


Dostawa produktów leczniczych dla Szpitala Powiatowego w Radomsku


Numer ogłoszenia: 70062 - 2014; data zamieszczenia: 03.03.2014


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.


ZAŁĄCZNIKI:
1.Ogłoszenie o zamówieniu.Pobierz
2.SIWZ wraz z załącznikamiPobierz
3.załącznik nr 1- pakiet nr 4 i 6Pobierz

PYTANIA, ODPOWIEDZI I INFORMACJE:
1.Pytania i odpowiedziPobierz
2.Informacja o wynikach postępowania.Pobierz

Zmodyfikowano: 21.03.2014 12:30
Szpital Powiatowy w RadomskuSzpital Powiatowy w Radomsku
Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone © 2010 Szpital Powiatowy w Radomsku.