Szpital Powiatowy w RadomskuSzpital Powiatowy w Radomsku

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE


Dostawa wyrobów ortopedycznych dla Szpitala Powiatowego w Radomsku


Numer ogłoszenia: 69804 - 2014; data zamieszczenia: 03.03.2014


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.


ZAŁĄCZNIKI:
1.Ogłoszenie o zamówieniu.Pobierz
2.SIWZ wraz z załącznikamiPobierz
3.Załącznik nr 1 – Pakiet nr 7 - zmodyfikowany 07.03.2014Pobierz
4.Załącznik nr 5/1 – projekt umowy - zmodyfikowany07.03.2014Pobierz

PYTANIA, ODPOWIEDZI I INFORMACJE:
1.Pytania i odpowiedziPobierz
2.Informacja o wynikach postępowaniaPobierz

Zmodyfikowano: 18.03.2014 12:40
Szpital Powiatowy w RadomskuSzpital Powiatowy w Radomsku
Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone © 2010 Szpital Powiatowy w Radomsku.