Szpital Powiatowy w RadomskuSzpital Powiatowy w Radomsku

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE


Dostawa materiałów szewnych.


Numer ogłoszenia: 290720 - 2014; data zamieszczenia: 02.09.2014r.


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.


ZAŁĄCZNIKI:
1.Ogłoszenie o zamówieniu.Pobierz
2.SIWZ wraz z załącznikamiPobierz
3.Ogłoszenie o zmianie ogłoszeniaPobierz
4.Odpowiedzi na pytaniaPobierz
5.Informacja o wynikach przetarguPobierz

Zmodyfikowano: 23.09.2014 13:34
Szpital Powiatowy w RadomskuSzpital Powiatowy w Radomsku
Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone © 2010 Szpital Powiatowy w Radomsku.