Szpital Powiatowy w RadomskuSzpital Powiatowy w Radomsku

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE


Dostawa aparatury i sprzętu medycznego dla potrzeb Bloku Operacyjnego i Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej w Szpitalu Powiatowym w Radomsku


Numer ogłoszenia: 131464 - 2015; data zamieszczenia: 02.06.2015 r.


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.


ZAŁĄCZNIKI:
1.Ogłoszenie o zamówieniu.Pobierz
2.SIWZ wraz z załącznikamiPobierz
3.Ogłoszenie: zmiana terminu składania ofertPobierz
4.Odpowiedzi na pytaniaPobierz
5.Informacja o wynikach przetarguPobierz

Zmodyfikowano: 23.06.2015 10:25
Szpital Powiatowy w RadomskuSzpital Powiatowy w Radomsku
Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone © 2010 Szpital Powiatowy w Radomsku.