Szpital Powiatowy w RadomskuSzpital Powiatowy w Radomsku

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE


DOSTAWA ŚRODKÓW KONTRASTOWYCH DO BADAŃ TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ DLA SZPITALA POWIATOWEGO w RADOMSKU


Numer ogłoszenia: 80021 - 2015; data zamieszczenia: 02.06.2015 r.


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.


ZAŁĄCZNIKI:
1.Ogłoszenie o zamówieniu.Pobierz
2.SIWZ wraz z załącznikamiPobierz
3.Informacja o wynikach przetarguPobierz

Zmodyfikowano: 15.06.2015 12:20
Szpital Powiatowy w RadomskuSzpital Powiatowy w Radomsku
Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone © 2010 Szpital Powiatowy w Radomsku.