Szpital Powiatowy w RadomskuSzpital Powiatowy w Radomsku

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE


Dostawa antybiotyku do stosowania śródoperacyjnego w Szpitalu Powiatowym w Radomsku


Numer ogłoszenia: 513524-N-2018; data zamieszczenia: 02.02.2018 r.


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.


ZAŁĄCZNIKI:
1.Ogłoszenie o zamówieniu.Pobierz
2.SIWZPobierz
3.Zestawienie ofert12.02.2018Pobierz
4.Informacja o wynikach przetargu13.02.2018Pobierz

Zmodyfikowano: 13.02.2018
Szpital Powiatowy w RadomskuSzpital Powiatowy w Radomsku
Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone © 2010 Szpital Powiatowy w Radomsku.