Szpital Powiatowy w RadomskuSzpital Powiatowy w Radomsku

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE


Dostawa sprzętu medycznego dla Oddziału OAiIT, łóżek szpitalnych i szafek przyłóżkowych

18759 - 2017; data zamieszczenia: 02.02.2017r.


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.


ZAŁĄCZNIKI:
1.Ogłoszenie o zamówieniu.Pobierz
2.SIWZ wraz z załącznikamiPobierz
3.Odpowiedzi na pytania 06.02.2017Pobierz
4.Informacja o zmianie treści ogłoszenia06.02.2017Pobierz
5.Zmodyfikowany SIWZ wraz ze zmodyfikowanym załącznikiem 5.06.02.2017Pobierz
6.Zbiorcze zestawienie ofert09.02.2017Pobierz
7.Informacja o wynikach przetargu13.02.2017Pobierz

Zmodyfikowano: 13.02.2017
Szpital Powiatowy w RadomskuSzpital Powiatowy w Radomsku
Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone © 2010 Szpital Powiatowy w Radomsku.