Szpital Powiatowy w RadomskuSzpital Powiatowy w Radomsku

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE


DOSTAWA WYROBÓW ORTOPEDYCZNYCH


Numer ogłoszenia: 500024-N-2019; data zamieszczenia: 02.01.2019 r.


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.


ZAŁĄCZNIKI:
1.Ogłoszenie o zamówieniu.Pobierz
2.SIWZPobierz
3.ZałącznikiPobierz
4.Odpowiedzi na pytaniaPobierz
5.Zestawienie ofert 11.01.2019Pobierz
6.Zestawienie ofert - korekta 14.01.2019Pobierz
7.Informacja o wynikach 23.01.2019Pobierz

Zmodyfikowano: 23.01.2019
Szpital Powiatowy w RadomskuSzpital Powiatowy w Radomsku
Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone © 2010 Szpital Powiatowy w Radomsku.